Tjänster

Välj någon av tjänsterna i listan för att läsa mer

Via vårat utbud av tjänster hjälper vi dig igenom alla faserna i att anlägga en gräsmatta. Vill ni ha hjälp genom alla faser, eller kanske bara med initial förberedelse?

EN GRUND ATT VÄXA PÅ

FÖRBEREDELSE

Innan gräset levereras är det viktigt att marken är ordentligt förberedd och fri från gamla rötter, stenar eller ogräs.

Även om det finns befintlig jord behövs det ett nytt lager om cirka 10 cm matjord som är avsedd för gräs, häckar eller rabatter för bästa resultat.

Om din tomt redan har en gräsmatta krävs det ett mer omfattande arbete innan det nya gräset kan rullas ut.

Kontakta oss om du vill ha hjälp av våra markexperter att förbereda din tomt eller läs mer nedan om hur du själv skapar de bästa förutsättningarna för din nya gräsmatta.

Vägen till din nya gräsmatta

Det är enkelt att få hjälp med alla förberedelser via oss. Vi gör allt för att processen ska bli så tydlig och enkel som möjligt och våra samarbetspartners har lång erfarenhet av markarbeten.

FÖRBERED OCH FÖRBÄTTRA JORDEN

För att din gräsmatta ska kunna utvecklas på bästa sätt behöver den ett fukthållande jordlager på omkring 20-25 cm.

Om du har befintlig jord behövs det enbart ett nytt lager på 10 cm med fräsch matjord som är avsedd för gräs, häckar eller rabatter för bästa resultat. Jorden ska vara packad men inte hård. En alltför mjuk jord ökar risken för ojämnheter.

Om det redan finns en gräsmatta måste den fräsas upp med en jordfräs ordentligt, omkring 10-15 cm innan man kan lägga ut det nya lagret med anläggningsjord.

Om du har tyngre lerjord så bör den förbättras genom att fräsa in sand. Sandjordar förbättras däremot med torv. Även om det varierar är ett grovt riktvärde 3 till 4 cm sand för lerjord och 5 till 6 cm torv för sandjord.

NÅGOT ATT VÄXA PÅ

Gödsling och kalkning av jorden bör göras efter analys men grundgödsla behöver nästan alla göra. Ett grovt riktmärke är att blanda in cirka 5-8 kg NPK-gödselmedel per 100 kvm.

Om jorden har ett pH-värde under 6 måste den kalkas och ca 10-15 kg trädgårdskalk per 100 kvm kommer ge en stor förbättring.

BEVATTNA MARKEN OCH YTPLANERA

Genomvattna jorden ett par dagar innan gräset levereras om det varit torrt de senaste dagarna och passa även på att plocka bort kvistar, stenar eller annat ogräs.

Nu har du också möjlighet att se till att du har en jämn och fin yta att rulla ut gräset på då det kommer vara mycket svårare att göra ändringar när gräset redan ligger på plats.

SE DIN GRÄSMATTA RULLAS UT BIT FÖR BIT

UTRULLNING

Gräset levereras på pall och lyfts av med kran så nära den planerade ytan som möjligt. Börja med att kratta jorden lite lätt innan du börjar utrullningen då det är viktigt att gräset får kontakt med underlaget.

Börja utrullningen med att lägga en rak kant och fortsätt sedan att lägga varje gräsrulle kant i kant. Se till att varje skarv pressas samman ordentligt. Följ den så kallade tegelstensprincipen där skarvarna inte kommer bredvid varandra.

Om du vill ha hjälp med utrullningen kan du enkelt kontakta oss så låter vi våra markexperter göra jobbet åt dig.

”Om utrullning ska ske i slänter bör gräset rullas ut i 45 graders vinkel mot lutningen för att rullarna ska ligga stabilt. I brantare lutningar bör rullarna förankras och detta görs förslagsvis med några träpinnar”.

Henry – Gräsbolaget

RÅD KRING HUR DU BÄST TAR HAND OM DIN NYA GRÄSMATTA

EFTERARBETE

När gräset väl ligger på plats måste det vattnas ordentligt. Omkring 70 procent av gräsmattans vikt utgörs av vatten och det är således viktigt att undvika uttorkning. När gräset rullats ut ska det direkt bevattnas i ett par timmar. Soliga och varma dagar ska bevattningen utökas något mer. Var särskilt varsam kring hörn och kantar då dessa har en tendens att torka ut snabbare än det övriga områdena.

Under den första veckan ska gräset vattnas ett par timmar om dagen givetvis beroende på väderlek. Det är vanligare att det vattnas för lite än att det övervattnas. Under den andra veckan har rotutvecklingen påbörjats och det räcker med att vattna någon timme varje dag.

Efter tre veckor har gräset lagt sig och normal bevattning kan påbörjas, det vill säga 1-2 gånger i veckan. Man kan med fördel nu även gödsla gräset med 3 kg kalksalpeter/100 kvm eller något NPK-gödsel som vattnas ner ordentligt.

”Generellt sett kan gräset klippas ner då det nått en höjd om 8-10 cm. Börja med att klippa ner det till inte mindre än 5-6 cm då det tar tid innan gräset rotat sig ordentligt”.

Henry – Gräsbolaget
Kontakt

073 – 629 16 00

Gräsbolaget 2016 – All rights reserved
Del av 88Trädgård & Städservice